main-image

Proiectul
„Construire Spital Regional de Urgență Cluj”

cod SMIS 134195
Beneficiar: Ministerul Sănătății

Obiectivele proiectului

Îmbunătățirea calității și eficienței asistenței spitalicești de urgență, accesului populaţiei, în special pentru grupurile de pacienţi vulnerabili, la servicii de spital acut secundar și terţiar de înaltă calitate, sporind astfel starea generală de sănătate a populaţiei din judeţul Cluj și regiunea NV a României.

1
Total paturi spital
1
Urgenţă - număr de paturi
1
Imagistică - număr de camere

Detalii proiect (3D)

Noutăți despre secțiuni, fluxuri și planuri ale SRU Cluj

Valoarea totală
a proiectului

2.565.357.442,87 lei

euro

Valoarea cofinanțării
Uniunii Europene

223.320.500,00 lei

Durata de implementare
a proiectului

107 luni - perioada

01.05.2018 – 01.03.2027

Volum servicii

Volum servicii & Costuri operare

 • Servicii estimate pentru primul an de operaționalizare:
  - Internare continuă: 45.000 cazuri/an;
  - Urgențe: 100.000/an
  - Servicii ambulatorii: 260.000/an 
 • Cheltuieli de operaționalizare estimate în primul an: €81,488,570 
 • Estimarea bugetului disponibil anual (SJU Cluj și celelalte servicii preluate) €91,435,666
  - necesitatea noului model de finanțare: actualizarea tarifelor, complexității cazurilor, alocare financiară a serviciilor ambulatorii, etc.
main-image

Etape ale proiectului SRU Cluj

Nr.
ActivitateaData de început
1Aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Consiliul interministerialaugust 2019
2HG de aprobare indicatoriseptembrie 2019
3Depunerea aplicatiei de finantarenoiembrie 2019
4Demararea procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare tehnicăianuarie 2020
5Semnare contract de finanțare cu AMPORaprilie 2020
6Valoarea totală a contractului de finanțare a SRU Cluj este de 2.565.357.442,77 lei, din care valoarea totală nerambursabilă din FEDR (faza I)este de 223.320.500 lei
7Implementarea proiectului durează 107 de luniîn perioada 01.05.2018 – 01.03.2027
8Aprobare Comisia Europeană:iunie 2020
9Contractarea și prestarea serviciilor de proiectare:2022-2023
10Construire și operaționalizare:2024-2028

Înscriere la newsletter

Afli toate noutățile legate de proiectul SRU Cluj

Stadiul proiectului

locatie

AmplasAment

- Strada Avram Iancu nr. 370-374, Comuna Floresti, Judeţul Cluj
- La o distanță de aproximativ 10 km de centrul orașului Cluj-Napoca
- Terenul a fost înregistrat în Inventarul centralizat al bunurilor aparținând domeniului public al statului, sub forma unui teren concesionat Ministerului Sănătății în scopul construirii noului Spital Regional de Urgență (numărul cadastral 74100)
- Suprafața totală terenului 143.064 mp
- Locația investiției a fost determinată de MS și de autoritățile locale și regionale, în primăvara anului 2017, pe baza criteriilor de suprafață, înclinație, accessibilitate şi maturitatea în termeni de existență a utilităților, studiilor preliminare, planurilor zonale.

COORDONATE google maps

Strada Avram Iancu nr. 370-374, Comuna Floresti, Judeţul Cluj

logo-minister

Adresă: Strada Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, cod 010024, Bucureşti
 Telefon Centrală: 021 312 22 12; 021 317 40 08