Autorizaţia de construire a Spitalului Regional de Urgenţă Cluj a fost semnată!

 

Spitalul Regional de Urgenţă Cluj va avea 849 de paturi, 6 centre medicale, ambulatoriu de specialitate, heliport și spații dedicate pentru dezvoltarea profesională a medicilor și asistenților.

Obținerea autorizației de construire a Spitalului Regional de Urgenţă Cluj a fost posibilă datorită colaborării dintre Ministerul Sănătății, ANDIS, Primăria Comunei Florești, Direcția de Sănătate Publică Cluj și furnizorii de utilități.

Lucrările de construcție ar urma să înceapă anul acesta și estimăm că vor fi finalizate în anul 2027!

 România construiește spitale!


Estimăm că licitația pentru prima fază a lucrărilor va fi lansată la finalul lunii martie iar licitația pentru a doua fază, cel târziu în luna august 2023.

 

Pachetul numărul 1 de lucrări va cuprinde următoarele:

 1. Lucrări pentru relocarea/protecția utilităților
 2. Lucrări pentru excavări (sistematizare și incintă)

(2.1) Execuție perete mulat și zid de sprijin parcare exterioară

(2.2) Săpătură generală

(2.3) Epuismente

 1. Organizarea de șantier
 2. Alte lucrări propuse de Prestator, cu supunerea spre aprobarea Achizitorului.

  Noul Spital Regional de Urgență Cluj SRU va fi centrul de nivel terțiar al rețelei de spitale din Regiunea NV, preluând din activitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență din Cluj-Napoca și ale altor părți ale rețelei de urgență cu o structură modernă, la standarde europene, din punct de vedere arhitectural și medical, al echipamentelor și tehnologiei IT.

  Spitalul va utiliza un nou model operațional de management de spital, financiar, administrativ și clinic, organizat in jurul nevoilor pacientului.

  Atribuire contract

  Atribuirea contractului de achiziție publică a serviciilor de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic necesar execuției lucrărilor aferente proiectului
  “Construirea Spitalului Regional de Urgență Cluj” și servicii de asistență tehnică.