Procedura de atribuire

Procedura de atribuire a contractului de achiziție a serviciilor de Supraveghere a lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Spital Regional de Urgență Cluj”, a avut data limită pentru depunerea ofertelor, 28 august 2023.

7 operatori economici și-au declarat, prin depunerea ofertelor, participarea la această procedură și intenția de a presta servicii de supraveghere a lucrărilor de construire la cel mai important obiectiv de infrastructură sanitară din regiunea Nord-Vest, SRU Cluj.

România construiește spitale!