Comunicare

Formularul realizat pentru a fi util proiectului

Chestionarul detaliat realizat pentru a fi util proiectului

Ministerul Sănătății a organizat  Conferință de presă cu ocazia prezentării modelului arhitectural 3D al Spitalului Regional de Urgență Cluj.

Evenimentul a avut  loc vineri, 23 iunie 2023, ora 10:00, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca, Sala Multimedia.

Ministerul Sănătății, în calitate de beneficiar, a organizat prima conferinţă de presă a proiectului ”Construire Spital Regional de Urgență Cluj”, Cod SMIS 134195, ce se adresează publicului general la nivel naţional, cu accent pe publicul municipiului Cluj-Napoca, al judeţului (acoperind Regiunea Nord-Vest). Cluj și al celor limitrofe.

Evenimentul
 a avut loc în data de 23 februarie 2022 începând cu ora 10,00 la Grand Hotel Italia - Strada Vasile Conta, nr 2, mezanin, Cluj Napoca, mezanin , sala Boticelli.

În data de 05.05.2020, Ministerul Sănătății, în calitate de beneficiar, a semnat Contractul de finanţare nr.5305, pentru proiectul finanţat cu fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 14: Construcţia infrastructurilor pentru spitalele regionale de urgenţă, Obiectivul 1 "Îmbunătăţirea calităţii și eficienţei asistenţei spitalicești de urgenţă" al Priorităţii investiţionale 14.1 "Investiţii în infrastructurile sociale și de sănătate care contribuie la dezvoltarea naţională, regională și locală, reducând inegalităţile în materie de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și recreative, precum și trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile furnizate de autorităţile locale".